IPA II Temel Haklar Projelerinin Değerlendirme Süreci Başladı

IPA Temel Haklar alanında dört projenin değerlendirilmesine yönelik çalışma başladı. Değerlendirmesi yapılacak dört projeden biri olan “Türkiye’de Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Bütçeleme ve Planlamanın Uygulanması” Projesinin değerlendirmesi kapsamında ilgili kurumlarla bir araya gelindi. Önümüzdeki programlama süreçlerine ışık tutacak olan değerlendirme süreci, AB Başkanlığı’nın izleme ve değerlendirme çalışmalarına destek vererek, kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesine de katkıda bulunacak.