Temel Haklar Sektör Koordinasyon Platformu Rehberi Hazırlandı

Temel Haklar Sektör Koordinasyon Platformu yapısı ve işleyişini kapsayan Rehber, paydaşlarımızın görüşleri alınarak İngilizce ve Türkçe olarak hazırlandı.