IPA Temel Haklar Bülteni Yayında! Sayı 1

Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projesinin ilk altı ayı, önümüzdeki dönem etkinlikleri ile AB’deki insan haklarına ilişkin güncel gelişmeler hakkındaki bilgileri içeren bültenimize https://bit.ly/3vscztv adresinden ulaşabilirsiniz.