Sonbaharda Eğitimlere Başlıyoruz!

Temel Haklar Alt Alanının ihtiyaçlarına yönelik yoğun bir eğitim programı başlayacak.

Mayıs ve Haziran ayında yürütülen eğitim ihtiyaç analizi çalışmaları ve çalıştay sonucunda elde edilen veriler ışığında, kapasite geliştirme bileşeni kapsamında geliştirilecek eğitimler 2022 yılı sonbaharında başlayacak.