IPA Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projesi 1 yaşında!

Lider Kurum olarak temel hakların korunmasını ve geliştirilmesini desteklemek üzere geliştirdiğimiz Projemizin 1. yılını başarıyla tamamlamış olmanın gururunu yaşıyoruz.

Paydaşlarımız arasında kurumsal eşgüdüm ile işbirliğini güçlendirerek, IPA Temel Haklar sektörünü daha etkin kılmak amacıyla hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.