İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesi Tematik Eğitimi, 1. Aşama

İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesi Tematik Eğitimi’nin 1. Aşaması, IPA Temel Haklar paydaş kurumların katılımıyla ve Tuğçe Duygu Köksal eğitmenliğinde 19-20 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi.

Söz konusu eğitimde, bu alandaki AB müktesebatı, Avrupa Konseyi standartları ve AB üye devletlerindeki iyi uygulamalara dair bilgi verildi. Ayrıca bu alandaki ilgili AB strateji ve politika belgeleri ile Avrupa Konseyi, BM gibi uluslararası kuruluşların çalışmaları ele alındı.