İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesi Tematik Toplantısı

IPA Temel Haklar projesi kapasite güçlendirme çalışmaları kapsamında, kurumlar arası etkin bir koordinasyon ve etkili bir iletişim kanalı oluşturma amaçlı tematik toplantılardan biri olan İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesi tematik toplantısı 4 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşti.

Kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar ve ilgili STK’ların bir araya geldiği toplantıda bu alanda devam eden faaliyetler ile güncel gelişmeler görüşüldü. Ayrıca IPA III döneminde geliştirilebilecek proje fikirleri ile işbirliği fırsatları değerlendirildi.