Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü Tematik Toplantısı

Temel hakların farklı alanlarında diyalog sürecine katkı sağlayarak paydaşlar arasında işbirliğini ve iletişimi güçlendirmeyi hedefleyen IPA Temel Haklar tematik toplantılarına Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü toplantısı ile devam edildi.

7 Nisan 2023 tarihinde, kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar ve ilgili STK’lardan temsilcilerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü alanında sürdürülen faaliyetler ve gelişmelere ilişkin bilgi paylaşılmasının yanında paydaşların proje önerileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.