Kadın Hakları Eğitimi

Doç. Dr. İdil Aybars’ın kadın hakları alanında çalışan kamu kurumlarımızın temsilcilerine yönelik 2-3 Kasım 2022 tarihlerinde verdiği eğitimde AB’nin bu alandaki kapsamlı müktesebatı, uygulamaları ve AB Komisyonu’nun yeni mevzuat önerileri ele alındı.

Eğitimde, ilgili AB strateji ve politika belgeleri ile Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların düzenlemelerine de yer verildi.

1-2 Aralık 2022 tarihinde düzenlenen Kadın Hakları Tematik Alan Eğitimi’nin 2. Aşamasında ise, bu alandaki AB müktesebatı ile özellikle strateji ve politika belgelerini esas alan proje fikirleri tartışıldı. Katılımcıların proje fikirlerinin proje fişi şablonuna taşınmasına yönelik atölye çalışması yapıldı.