Temel Haklar Çalışma Ziyareti

Proje kapsamında temel haklar alanında görev yapan kurumlarımızın kapasitelerini geliştirmek ve insan hakları ile ilgili iyi uygulamalar hakkında fikir alışverişinde bulunmak amacıyla ilk çalışma ziyareti 7-10 Kasım 2022 tarihleri arasında Avusturya/Viyana’ya düzenlendi. Bu ziyaret kapsamında AB Temel Haklar Ajansı (FRA) başta olmak üzere Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Medya Özgürlüğü Temsilciliği, Avusturya Federal Hükümeti Kadın ve Eşitlik Bölümü ve Avusturya Ombudsmanlığı ile görüşmeler yapıldı.

Ziyaret edilen kurumlarla önümüzdeki süreçte temel haklar işbirliği imkanları ele alındı.