“Kapsayıcı ve Eşitlikçi Bir Topluma Yönelik Dönüştürücü Bir Yaklaşım Olarak Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Bütçeleme” Etkinliği – 13 Mart 2024

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonunun 68’inci Oturumu marjında, Arnavutluk ve BM Kadın Birimi işbirliğiyle düzenlenen “Kapsayıcı ve Eşitlikçi Bir Topluma Yönelik Dönüştürücü Bir Yaklaşım Olarak Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Bütçeleme” konulu yan etkinlik 13 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Sayın Çiğdem Erdoğan, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Ahmet Kazan’ın yanı sıra, Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Sayın Albana Koçiu, Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı Sosyal İçerme ve Cinsiyet Eşitliği Politikaları Direktörü Sayın Etleva Sheshi ve BM Kadın Birimi Program Uzmanı Sayın Ermira Lubani yan etkinliğe konuşmacı olarak katıldı.

Yoğun bir ilgi ve katılım ile gerçekleşen yan etkinlikte IPA Temel Haklar Alt Alanında uygulanmakta olan “Türkiye’de Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi” kapsamında hem merkezi hem de yerel düzeyde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verilirken, Arnavutluk yetkilileri de kendi uygulamaları hakkında paylaşımda bulundu. Söz konusu IPA Temel Haklar Projesi ile merkezi ve yerel düzeyde kadın-erkek eşitliğine duyarlı bütçeleme pilot uygulamaları hayata geçirildi. Projenin diğer önemli bir çıktısı olan Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Bütçeleme Strateji Belgesi ve Eylem Planının ise pilot uygulamanın ülke geneline yaygınlaştırılmasına katkıda bulunması ve gelecek için bir yol haritası olarak hizmet etmesi bekleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Göktaş yan etkinlikte yaptığı konuşmasında, kadın ve erkeklerin farklı ihtiyaçlarını, önceliklerini ve etkilerini dikkate alan bütçeleme yaklaşımlarının dönüştürücü etkilere sahip olduğundan hareketle, kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasıyla eşitliğin sağlanmasına, kadın haklarının ilerletilmesine, yoksulluğun azaltılmasına, ekonomik verimliliğin, hesap verebilirliğin ve şeffaflığın artırılmasına ve eşit toplumlar yaratılmasına destek olmayı amaçladıklarını ifade etti. 12. Kalkınma Planında da kadın ve erkekler için eşit fırsatları teşvik eden bütçeleme faaliyetlerini genişletmeyi ve entegre etmeyi amaçladıklarını belirten Sayın Bakan, söz konusu yaklaşımın, önümüzdeki dönemde kadın ve erkekler arasında eşitliği teşvik etmek için güçlü bir politika çerçevesi oluşturduğunun altını çizdi.