Temel Haklara ve Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Afet Yönetimi Eğitimi – 25-26 Nisan 2024

Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projesi’nin uzatma döneminde ana odağı olan, temel haklara ve kadın-erkek eşitliğine duyarlı bir afet yönetimi yaklaşımı kapsamındaki eğitim serisinin ilki 25-26 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan 7 kadın ve 33 erkek olmak üzere toplam 40 temsilcinin katılımıyla gerçekleşen eğitimde, insan hakları temelli afet risk azaltma yaklaşımları ile uluslararası çerçeve ve standartları hakkında bilgi verildi. Ayrıca, kırılgan gruplar perspektifinden afet risk azaltma çalışmaları ve toplumsal dayanıklılığın artırılmasında temel hak ve hizmetlerin devamlılığının önemi üzerinde duruldu. Eğitimde insan hakları temelli afet risk azaltma yaklaşımları ile uluslararası çerçeve ve standartları hakkında bilgi verildi. Ayrıca, kırılgan gruplar perspektifinden afet risk azaltma çalışmaları ve toplumsal dayanıklılığın artırılmasında temel hak ve hizmetlerin devamlılığının önemi üzerinde duruldu.