Proje Açılış Töreni

Projemizin açılışı Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı’nın ev sahipliğinde, Avrupa Günü etkinlikleri kapsamında 13 Mayıs 2022 Cuma günü CSO Ada Ankara’da gerçekleşti.

Açılış töreninde, AB Türkiye Delegasyonu, Avrupa ülkeleri temsilcileri ve Türkiye’deki IPA sürecinin eşgüdümü, yönetimi ve denetiminden sorumlu kurumlar ile temel haklar alanında faaliyet gösteren kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri bir araya geldi. Katılımcılara proje hakkında bilgi verilerek, projenin logosu lanse edildi. 

Moderatörlüğü AB Başkanlığı tarafından yapılan “Temel Haklar Alanında Koordinasyon” konulu panel kapsamında Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Türkiye Barolar Birliği temsilcileri temel haklar alanında koordinasyonun geliştirilmesine yönelik görüşlerini ve çözüm önerilerini paylaştılar.  

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sayın Kaymakcı, kapanış konuşmasında, Türkiye ve AB Mali İşbirliği kapsamında temel haklara yönelik projelerin AB uyum sürecinde önemli bir fark yarattığına değinerek,  2021-2027 döneminde de temel haklar kapsamındaki projelerin artarak devam etmesinin önemini vurguladı.

Tören, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) işbirliğinde düzenlenen Avrupa Günü Konseriyle tamamlandı.