Strateji ve Eylem Belgelerinin Temel Haklara Duyarlı Şekilde Hazırlanmasına İlişkin Çalıştay – 1 Mart 2024

Strateji ve Eylem Belgelerinin Temel Haklara Duyarlı Şekilde Hazırlanmasına İlişkin Çalıştay 1 Mart tarihinde tüm sektörlerden ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleşti.

25 kurumdan 9 temsilcinin katıldığı çalıştayda hazırlanan strateji belgeleri ve politika dokümanlarında temel hakların sektör dışındaki kurumlar tarafından da yatay bir alan olarak dikkate alınması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.