Temel Haklar Alanında Strateji ve Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması Çalıştayı – 27-29 Şubat 2024

Temel Haklar Alanında Strateji ve Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması Çalıştayı 27-29 Şubat tarihleri arasında Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projesi paydaşları ile temel haklar alanında çalışan kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşti.

Projemiz kapsamında hazırlanan Strateji Geliştirme Araç Seti tanıtılan ve uygulamalı çalışmalar yapılan çalıştayda, sektörde faaliyet gösteren, BM Kadın Birimi (UN Women Türkiye), Avrupa Konseyi, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF Türkiye) gibi uluslararası kuruluşların temsilcileri temel haklara ilişkin strateji geliştirme konusunda deneyimlerini paylaştı.