Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi

Projenin kapanış töreni 21 Eylül 2022 tarihinde Ankara’da düzenlendi. Proje kapsamında geliştirilen ve 10 ilde 110 pilot okulda uygulanmaya başlanan Bütüncül Okul Modeli uygulaması 373 okula yaygınlaştırıldı.

Proje kapsamında Stratejik Planlama Toplantısı 16 Kasım 2022 tarihinde Kızılcahamam’da gerçekleştirildi. Toplantıda iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve pilot uygulama esnasında karşılaşılan zorlukların azaltılmasına yönelik politika önerileri ilgili paydaşlarla tartışıldı.