İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi (Ombudsman Projesi)

Ombudsman Projesi kapsamında, kuruma yönelik farkındalığı artırmak amacıyla bölgesel çalıştaylar yapıldı. İyi uygulama örneklerini yerinde incelemek ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak için AB üyesi ülkelerdeki çalışma ziyaretlerine devam edildi.

Ayrıca, “Göç ve İnsan Hakları” konulu Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Uluslararası Konferansı 9-11 Kasım 2022 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.