Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı

“İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Rolünün Güçlendirilmesi için Teknik Destek Projesi” kapsamında Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı Gerçekleştirildi

“Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı” 11-12 Ocak 2023 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirildi. Sayın Cumhurbaşkanımız, konuşmasında “insan haklarının gündemin ilk sıralarında geldiğini” vurguladı. Sözkonusu Konferans, IPA II döneminde AB Başkanlığı’nın Lider Kurum olarak görev yaptığı Temel Haklar Alt Alanı 2015 yılı Programlaması kapsamında “İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Rolünün Güçlendirilmesi için Teknik Destek Projesi” kapsamında gerçekleştirildi.

Konferansın “21. Yüzyılda İnsan Hakları Sorunları” başlıklı oturumunda konuşma yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı, doğrudan insan hakları ile ilgili bir alan olan göç konusu da dahil olmak üzere karşılaşılan insan hakları sorunlarına ve ilgili sorunları aşmaya yönelik, AB ile yakın bir işbirliğiyle çalışılmasının önemine değindi.