İfade ve Bilgi Edinme Özgürlüğü Eğitimi

İfade ve bilgi edinme özgürlüğüyle ilgili alanlarda görev yapan kamu kurumlarımıza yönelik 17-18 Kasım 2022 tarihinde düzenlenen eğitimde, Doç. Dr. Ulaş Karan bu alanlardaki AB Müktesebatını; AGİT Medya Temsilciliği Ofisi yetkilileri Elena Chernievska ve Antonina Cherevko ise medya özgürlüğü ile nefret söylemini ele aldı.

Sözkonusu eğitimde, ifade, bilgi edinme ve basın özgürlüğü alanlarıyla ilgili AB strateji ve politika belgelerine, AİHM içtihadına, Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların çalışmalarına ve belgelerine yer verildi. Eğitimde bu alandaki AB müktesebatı ile üye devletlerin uygulamalarına değinildi.

Eğitim kapsamında, AGİT Medya Özgürlüğü Temsilciliği Ofisi’nden yetkililer çevrimiçi olarak katılımcılara AGİT’in görev alanı ile medya özgürlüğü ve nefret söyleminin kapsamı konusunda detaylı bir sunum yaptı.

İfade ve Bilgi Edinme Özgürlüğü Eğitimi’nin 2. Aşaması ise 13-14 Aralık 2022 tarihinde düzenlendi. Eğitim sırasında katılımcılar, IPA projelerine dönüştürülebilecek fikirleri geliştirmenin yanında tasarım ve yazım yöntemleri hakkında deneyim kazandı.