Roman Strateji Belgesi için Etkili Bir İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Mekanizması Kurulması (ROMSİD) Projesi

ROMSİD projesi kapsamında bilgi teknolojileri tabanlı izleme ve değerlendirme sistemi geliştirildi.

İlgili tüm kamu kurumlarının verilerle destek sağlayacağı bu sistemle, Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planlarının izlenmesi ile değerlendirmesinin daha etkin sürdürülmesi planlanıyor.

Proje kapsamında İzmir’de düzenlenen ve 3 gün süren farkındalık artırma faaliyetinde, sivil toplum kuruluşlarının Roman Vatandaşlara Yönelik taslak Strateji Belgesine ilişkin görüşleri alındı.