Proje Bileşenleri

Temel Haklar Sektör Koordinasyon Platformu

AB Başkanlığı, IPA Temel Haklar Alt Alanı Lider Kurumu olarak temel haklar alanında programlama, izleme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmektedir.

AB Başkanlığı tarafından yürütülen Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Temel Haklar Sektör Koordinasyon Platformu oluşturulması öngörülmektedir. Platform toplantıları, temel haklar alanında faaliyet gösteren paydaş kurumların katılımıyla yıllık olarak düzenlenecektir.

Platformun amaçları:

  1. Devam eden projeler arasında tamamlayıcılığı temin etmek,
  2. Sektörel bakış açısıyla faydalanıcı kurumlar arasında işbirliği ve iletişimi kolaylaştırmak,
  3. IPA Temel Haklar önceliği kapsamında programlama faaliyetlerine ilişkin katılımcı bir yaklaşım geliştirmek.

Rehber

Temel Haklar Sektör Koordinasyon Platformu Rehberi, katılımcılara yönelik hazırlanmış olup; platformun yapısı ve işleyişi hakkında kılavuz görevini görmektedir.