Proje Bileşenleri

Kapasite Geliştirme Faaliyetleri

Temel Haklar Sektör Koordinasyonu Projesi kapsamında, temel haklar alanında AB müktesebatı ve iyi uygulamalarına ilişkin kapasite gelişimi amaçlanmaktadır. 

Kapasite gelişim faaliyetleri 3 eksende planlanmıştır. 

  1. AB ve Katılım Perspektifinden Temel Haklar Eğitimi
  2. Proje Tasarımı ve Proje Döngü Yönetimi Eğitimi
  3. Tematik Alan Eğitimleri

Kapasite gelişim faaliyetlerinin içeriğinde, AB Müktesebatının yanı sıra, ülkemizin üyesi olduğu Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler ile katılımcı ülkeler arasında yer aldığımız AGİT’in temel haklar alanındaki düzenlemeleri yer almaktadır. 

Temel haklar alanında faaliyet gösteren kamu kurumlarımıza yönelik tasarlanan eğitimler, 10 tematik alanda yürütülmekte olup, 2 aşamadan oluşmaktadır. 

Aşama 1: AB Müktesebatı 

Aşama 2: Proje Geliştirme