Temel Haklara ve Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Afet Yönetimi Eğitimi – 2-3 Mayıs 2024

Temel Haklar ve Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Afet Yönetimi konusundaki eğitimlere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan temsilcilerinin katılımıyla devam edildi.

2-3 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen ve 19’i kadın, 25’i erkek olmak üzere toplam 44 kişinin katıldığı eğitimde, insan hakları temelli afet risk azaltma yaklaşımları ile uluslararası çerçeve ve standartları konuları ele alındı. Kırılgan gruplar perspektifinden afet risk azaltma çalışmaları ve toplumsal dayanıklılığın artırılmasında temel hak ve hizmetlerin devamlılığının önemine vurgu yapıldı.