Temel Haklara ve Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Afet Yönetimi Eğitimi – 7-8 Mayıs 2024

Temel Haklar ve Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Afet Yönetimi eğitimlerimizin sonuncusunu 7-8 Mayıs tarihlerinde afetten en çok etkilenen ve afet riski taşıyan illerin yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
İnsan hakları temelli afet risk azaltma yaklaşımları ile uluslararası çerçeve ve standartları hakkında bilgi verilen eğitimde ayrıca, kırılgan gruplar perspektifinden afet risk azaltma çalışmaları ve toplumsal dayanıklılığın artırılmasında temel hak ve hizmetlerin devamlılığının önemi üzerinde duruldu. Eğitime 28’i kadın, 29’u erkek olmak üzere toplam 57 paydaş katıldı.