Temel Haklara ve Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Afet Yönetimi Farkındalık Semineri – 29-30 Nisan 2024

Temel Haklar Sektörünün paydaşları, 29-30 Nisan 2024 tarihlerinde düzenlenen Temel Haklara ve Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Afet Yönetimi Farkındalık Semineri’nde buluştu!

6 Şubat 2023 tarihinde, Türkiye’de meydana gelen depremler 11 ilde 13.5 milyon nüfusu etkilemiş, en çok etkilenen gruplar nüfusun yarısını oluşturan kadınlar, çocuklar, yaşlı ve engelli vatandaşlarımız olmuştur. Tüm afetlerden en çok etkilenen savunmasız durumdaki bu grupların özel ihtiyaçlarının ve haklarının dikkate alınması, afetlerin olumsuz etkilerinin azaltılmasında önemlidir. Bu çerçevede, Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projesi’nin uzatma döneminde Temel Haklara ve Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Afet Yönetimi ve Afet Risklerinin Azaltılması ana konu olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda, Ankara’da gerçekleşen seminerde, BM Afet Riskini Azaltma Ofisi, Avrupa Komisyonu Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu temsilcileri, Uluslararası Afet Riski Azaltma Çerçevesi, Sendai Çerçevesi, Paydaşların Afet Riski Azaltma Süreçlerine Katılımı, Afete Dayanıklılık Hedefleri ile Kapsayıcılık İlkeleri ve Savunmasız Grupların Haklarının Korunması-Ülke Deneyimleri konularında sunum gerçekleştirdi. Ayrıca “Hassasiyetleri Anlama ve En Fazla Risk Altında Olanları Dahil Etme, Türkiye Örneği” konulu bir de panel düzenlendi.